گفتمان تربیت معلم در ایران مغفول مانده است و دانشگاه فرهنگیان با همایش تربیت معلم قصد دارد دوباره این گفتمان را احیا نماید. شیوه گزینش معلمان، ساختار تربیت معلم، برنامه های درسی پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان، دوره های انترنی معلمی و بایسته های دانشگاه های تربیت معلم (فرهنگیان) از جمله مباحثی است که نیازمند مشارکت علمی همه است: دانشگاه فرهنگیان امروز علاوه بر مسائل معمول مرتبط با تربیت معلم با چالش تقویت دانشگاه نیز مواجه است که این مهم با مشارکت و مساعدت دانشکده های علوم تربیتی سراسر کشور امکان پذیر است. تربیت نیروی انسانی کارآمد و جهت دهی عناوین پروژه های دکتری دانشجویان به سمت مباحث تربیت معلم می تواند تا حدی راهگشا باشد. در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفته از همه دانشکده های علوم تربیتی سراسر کشور، گروه های علوم تربیتی موجود در دانشگاه ها ی دولتی، پیام نور، مؤسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی، واحدهای دانشگاه آزاد، واحد های متعدد دانشگاه فرهنگیان و علاقه مندان و دلسوزان موقعیت اجتماعی و جایگاه معلم در کشور و آن دسته از افرادی که دغدغه حرفه معلمی و تدریس را دارند درخواست همکاری داریم. به علاوه، از کلیه دانشجویان بویژه عزیزان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری و ارشد دعوت به همکاری کرده و مشارکت علمی آنان را می طلبیم. امید است این همایش فتح بابی در تداوم و توسعه گفتمان تربیت معلم در کشور باشد.