تماس با ما

  • کسب اطلاعات در رابطه با موارد اجرایی همایش : تماس با شماره تلفن 09397318720 از ساعت 8:30 الی 21 تمامی روزهای هفته تا روز همایش 

  • شماره تلفن دبیرخانه علمی همایش :   09335750416             زمان تماس :9 الی 12 -16 الی 21     

  • شماره تلفن دبیرخانه اجرایی همایش: 07132320810    تماس : روزهای کاری هفته، در ساعات اداری

  • دبیرخانه علمی در مورد وضعیت مقالات، مشکل، در ارسال مقالات، سخنرانی ها و ... راهنمای شما است

  • دبیرخانه اجرایی در مورد ثبت نام مالی، اسکان، حضور در همایش و ... راهنمای شماست


Refresh Code