اطلاعیه های دبیرخانه های علمی و اجرایی
1396-02-04

اطلاعیه دبیرخانه اجرایی در مورد ثبت نام

نظر به برخی ابهام ها و پرسش های پیش آمده در مورد پرداخت هزینه های همایش موارد زیر به آگاهی پژوهشگران گرامی رسانده می شود:

1. پژوهشگرانی که مقاله ایشان برای پوستر پذیرفته شده در صورت عدم امکان یا عدم تمایل به حضور در همایش می توانند پوستر خود را از طریق افرادی که در همایش حضور خواهند داشت به برگزار کنندگان همایش برسانند و از طریق همان افراد نیز گواهی خود و بسته همایش را دریافت کنند. در مورد هزینه ثبت نام نیز این افراد کافی است متناسب با مبالغ اعلام شده در بخش ثبت نام و پرداخت هزینه در سایت همایش، هزینه ثبت نام (از نوع بدون هزینه اسکان و پذیرایی) را پرداخت کنند. 

2. مورد بالا در باره پژوهشگرانی که مقاله ایشان برای انتشار در مجموعه مقالات پذیرفته شده نیز صادق است و در صورت عدم امکان حضور می توانند به شرط ثبت نام مالی گواهی و بسته همایش را از طریق دیگر افراد دریافت نمایند. 

3. برای افرادی که مقاله شان برای سخنرانی پذیرفته شده در صورت عدم حضور گواهی صادر نخواهد شد.

4.مجددا یادآوری می شود پذیرش نهایی مقاله مشروط به انجام ثبت نام و پرداخت هزینه همایش است.

5. اگر مقاله ای بیش از یک نویسنده دارد و بیش از یک فرد قصد شرکت و حضور در همایش دارد ضروری است هزینه ثبت نام همایش از سوی فرد یا افراد بعدی نیز پرداخت شود. در غیر این صورت بسته همایش و پذیرایی صرفا به یک نفر تعلق می گیرد.

6. برای هر مقاله در صورتی که فقط یک بار ثبت نام انجام شده باشد فقط یک گواهی سخنرانی، پوستر یا پذیرش صادر می شود. در صورت نیاز افراد به نسخه های دیگری از گواهی، با دریافت مبلغی به صورت حضوری در روز همایش گواهی های بعدی نیز صادر می شود. ضمناً نام نویسندگان مقاله در همه نسخه ها به صورت مشترک درج می شود.

 


 اطلاعیه دبیرخانه علمی

به دلیل گزارش برخی اختلالها در سامانه دریافت مقالات، پژوهشگرانی که مقالات آنان در یکی از سه وضعیت اعلام شده مورد پذیرش قرار گرفته می توانند فایل«اصل مقاله اصلاح و بازبینی شده» خود و نیز فایل جداگانه «چکیده انگلیسی» را که منطبق با اطلاعیه دبیرخانه علمی مجددا تنظیم کرده اند به آدرس ایمیل 

elmi.cfu@gmail.com

ارسال نمایند. لطفا در قسمت subject ایمیل خود، حتما کد چهاررقمی مقاله را بنویسید. فرصت دریافت متن بازبینی شده مقالات تا 4 اردیبهشت تمدید شده است.

** مجددا یادآوری می شود ضروری است برای تنظیم و بازبینی مقاله و چکیده انگلیسی حتما اطلاعیه مهم دبیرخانه علمی را مطالعه نمایید.  


  • نحوه پرداخت هزینه و ثبت نام در همایش 

 


پژوهشگران گرامی، لطفا با مراجعه به بخش ثبت نام و پرداخت هزینه  در بالای سایت و اطلاع از هزینه ها نسبت به واریز وجه ثبت نام به شماره حساب  2173073001005 بانک ملی ایران به نام پردیس شهید باهنر فارس اقدام نموده و اسکن فیش واریزی خود را به

  ایمیل(hamayeshmt@cfu.ac.ir)

ارسال نمایید. لازم به یادآوری است پذیرش نهایی مقالات شما برای سخنرانی، پوستر و انتشار منوط به انجام ثبت نام مالی است. مهلت ثبت نام مالی 5 اردیبهشت به پایان می رسد. لطفا هنگام ارسال ایمیل و اسکن فیش خود، در متن ایمیل قید کنید ثبت نام برای چه کد مقاله ای و با چه وضعیتی از پذیرش صورت می گیرد. شرکت کنندگان آزاد نیز لازم است اطلاعات شخصی خود شامل نام و نام خانوادگی ، کد ملی و وابستگی دانشگاهی یا سازمانی خود را در متن ایمیل ذکر کنند.

** لطفا در روز ثبت نام فیشهای بانکی خود را به همراه داشته باشید