برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,000,000 ریال
2
500,000 ریال
3
1,000,000 ریال
4
1,500,000 ریال
5
1,000,000 ریال
6
300,000 ریال
7
600,000 ریال
8
500,000 ریال
1- نویسنده دوم و سوم مقاله در صورت حضور، ملزم به پرداخت هزینه کامل خواهد بود. در صورتی که فقط خواهان دریافت گواهی چاپ مقاله باشد، مبلغ 300000 ریال بایستی پرداخت نماید. 2- هزینه بسته فرهنگی همایش در مبالغ دریافتی لحاظ شده است. توجه: بندهای 1 و 2 برای تمامی موارد پذیرش لحاظ می شود.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.